Cranio- Sacral Therapi

 

Är egentligen ett resultat av två separata upptäckter med

rötterna i en tredje.

I slutet på 1800-talet introducerades för första gången

Osteopati ( os = ben och pati = lidande )av Dr Andrew Tayler Still USA

Osteopati syftar till att återställa kroppens rörlighet samt funktion

( strukturella och mekaniska problem i ben, leder, muskler och ledband)

Under sina många obduktioner blev han intrsserad av ledlära

och formade vidare osteopatin. Ur den läran växte senare

" Kraniell osteopati" fram – återställande av rörligheten i

kraniets suturer ( sömmar )

Det var på 1920- talet som William G Sutherland D:O fann att skallbenen

Var designade att kunna röra sig i relation till varandra.

De olika segmenten kunde rubbas och fastna i fel läge och

Därigenom påverka hjärnhinnorna, hjärn och ryggmärgsvätskan.

Under mer än 20 år experimenterade han i ämnet.

 Baserat på sina experiment utvecklade han ett system

för undersökning och behandling av skallbenen.

1971 assisterade John upledger D:O USA

under en nackoperation där en hinna Dura Mater som omger ryggmärgen berördes.

Han fann även att det cranioSacrala systemet hade en egen rytm och puls

Precis som det kardiovaskulära systemet.

Detta pulsliknande flöde av rygg märgsvätskan ( CSF)

Från hjärnans hålrum ( ventriklar) ned till korsbenet " CranioSacral puls"

Resulterar i en vidgning som skapar rörelse i huvudet,

Ryggkotorna och korsbenet med en frekvens på 6-12 pulser per minut.

Rörelsen uppstår vid produktion och absorbtion av cerebrospinalvätskan

Och var den rörelsen/ pulsen som han erfor vid nackoperationen 1971.

1975 blev Upledger tillfrågad att leda ett forsknings projekt

tillsammans med 16 st forskare bl.a fysiologer, bio-fysiker och bio- ingenjörer

på michigan state University and osteopathic college i USA.

I usa och England finns medicinsk forskning om CranioSacral terapi

Där det visat sig vara effektivt på fysiska emotionella

och mental obalanser. 1980 kom metoden till Sverige,