Kinesologi

 

Ordet kinesologi har lånats av grekiskan

Och betyder läran om rörelsen

 

Kroppsbalansering - Muskeltestning

Läran om människokroppen,

nervsystemet och musklernas

rörelse

 

Den tillämpade Kinesologin började utvecklas under

1960-talet av amerikanska Kiropraktiker.

 

I dag är Kinesologin en omfattande

alternativmedicinsk diagnos

och behandlingsmetod.

Det förenar Västerlänsk anatomi och fysik med

Österlänsk kunskap om människans

Inre och yttre energisystem.

 

Kinesologer betraktar människokroppen

Utifrån ett holistiskt perspektiv, därför strävar man

efter att balansera hela människan

Kemisk, fysiskt och psykist

med mål att hjälpa kroppen till att komma i sådan

balans att den ska kunna hela sig själv.

Med hjälp av muskeltestning tar man reda på var obalanser finns,

orsaker till den och hur harmoni och hälsa återställs.